Az I. és II. világháborús emlékmű szentelési ünnepsége..

Ma a település központjában ünnepélyes keretek között átadták az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság pályázati támogatásából felújított I.és II. világháborús emlékművet. Pályázatkezelő: XX. századi intézet.Szentelési ünnepség a temetőben

A községi temető új kerítése 14 fából faragott stációképből áll. A képeket Mazúr József szikszói fafaragó mester készítette. A kerítés kivitelezése a helyi közmunka program keretében történt. Az elmúlt év végén felújított szovjet hősi emlékmű megszentelésére is sor került.


Kedves Látogató!

Isten hozta Keresztéte község honlapján. Kicsiny falunk Abaúj vármegye itt maradt részének egy kis szelete. Az ide látogatót egy "érintetlen világ" és a békét árasztó környezet fogadja. A felújított hídon átkelve juthatunk el az iskolakápolnához, ami mindannyiunkban jó emlékeket kelt. A házak beleolvadnak a dombvidéki környezetbe, az erdők lombjai nem csak az udvarokat hűtik, de remek lehetőséget nyújtanak egy kirándulásra is. A természetet kedvelőknek kiválóan alkalmas túrázásra, gombázásra. Az erdő vadállományban gazdag, így vadászok is gyakran megfordulnak ezen a vidéken. A természeti adottságoknak köszönhetően a faluban sokan foglalkoznak méhészettel.

Kicsiny falunkat szorgos, vendégszertő emberek lakják. Aki ide betér egyszer idegenként, lehet, hogy barátként távozik és visszavágyik hozzánk. A falu jövőjét meghatározza az itt élők és innen elszármazottak lokálpatriotizmusa, szervezőkészsége, az infrastruktúra fejlesztése, az idegenforgalom falusi turizmusba való bekapcsolása. Tervezzük , hogy az elkövetkezendőkben hagyományteremtő rendezvények szervezése során hazalátogatnak majd a korábban itt élők, így évente egyszer-kétszer generációk találkozására kerülhet sor. Szakítunk időt egymásra, mert az igazi értékek mély és őszinte emberi kapcsolatokban rejlenek.

Elődeink hátrahagytak számunkra egy örökké használható értéket, a lakóhely szeretetét, az emberek tiszteletét és megbecsülését. Ezzel a kinccsel gazdálkodunk mi is. Hisszük, hogy: "Csak a múltjához hű nép csinálhatja erővel a jövőt." Végezetül: Tiszteljen meg minket azzal ,hogy ellátogat ebbe a festői szépségú Csereháti kis faluba, ami nekünk itt élőknek és születetteknek a "Világ közepe"